24-08-2017

Coordinación de cadenas: la base del éxito

El Grupo VanDrie es líder del mercado mundial de carne de ternero, piensos (para terneros) y pieles de ternero. Esta posición de liderazgo no surge espontáneamente. La coordinación de cadenas dentro del VanDrie Group es la base del éxito.


De groep heeft de hele productieketen in eigen beheer: van de opvang van de kalveren, het produceren van voeders, het slachten van kalveren, de bewerking van kalfsvlees en de verwerking van kalfsvellen tot en met de afzet van kalfsvleesproducten en marketing en promotie.

De VanDrie Group creëert daarbij meerwaarde. Op meerdere manieren verwerkt het bedrijf reststromen en bijproducten. Zo koopt het bedrijf kalveren uit de melkveehouderij op, verwerkt wei (een afvalstroom uit de kaasindustrie) tot kalvervoeder, gebruikt restproducten uit de graanverwerking en oliehoudende zaden voor voeders, verwerkt mest van de kalveren en vangt kalfsbloed op voor gebruik in de humane farmacie. 

“We fungeren als ketenregisseur waarbij we zoeken naar een optimale balans tussen vraag en aanbod”, aldus Henny Swinkels (Director Corporate Affairs VanDrie Group). Hij vervolgt: “In elke schakel van onze keten sturen we op kwaliteit, kwantiteit en innovatie. We zijn actief in meer dan 60 landen wereldwijd. Dit betekent dat internationale ontwikkelingen effect hebben op ons bedrijf. Onze bedrijfsvoering wordt direct geraakt door bijvoorbeeld een sterk bewegende mondiale grondstoffenmarkt of geopolitieke issues. We moeten daarom regie houden op alle schakels in de keten. Snel kunnen inspelen op ontwikkelingen door onze keten heen is de basis voor ons bedrijfssucces.”  • This site uses cookies
  • Hide this notification